Informacje

Data:
02-04.06.2023


Lokalizacja:
Kortowo Tennis Club – ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań
TT Świerczewo – Nizinna 38, 61-424 Poznań (obiekt pomocniczy)


Patronat Honorowy:
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Klub Architektów Narciarzy i Tenisistów KLAN


Honorowy Komitet Organizacyjny:
Bartłomiej Brzózka, Karol Fiedor i Piotr Fischer


Struktura wydarzenia:

Uczestnicy – wg reprezentowanego poziomu – wybierają pomiędzy udziałem w Mistrzostwach Polski Architektów w Tenisie (osoby grające w tenisa), Turnieju Pierwszego Kroku (osoby, które niedawno rozpoczęły naukę tenisa lub przynajmniej dwa razy brały udział w organizowanej w poprzednich latach Akademii Tenisa) lub Akademii Tenisa (osoby początkujące).

 


Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie:
Na Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie zapraszamy osoby grające w tenisa. Koszt udziału w Mistrzostwach: 150 PLN.
Dostępne kategorie:
turniej singlowy
– mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
– kobiety open
turniej deblowy
– mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
– kobiety open
turniej mikstowy – kategoria open

Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym albo deblowym albo mikstowym lub w konfiguracji turniej singlowy+deblowy albo singlowy+mikstowy (UWAGA – czasem będzie to oznaczało konieczność rozegrania kilka meczów dziennie). Nie ma możliwości udziału w trzech turniejach lub w konfiguracji turniej deblowy+mikstowy.


Turniej Pierwszego Kroku:
Na Turniej Pierwszego Kroku zapraszamy osoby, które już przynajmniej dwa razy brały udział w organizowanej w poprzednich latach Akademii Tenisa lub niedawno rozpoczęły naukę tenisa. Turniej Pierwszego Kroku będzie rozgrywany w systemie grupowym, piłkami o lekko obniżonej sprężystości. Wstępem do Turnieju Pierwszego Kroku będzie szkolenie z liczenia punktów.
Turniej Pierwszego Kroku nie jest organizowany w randze Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie.
Koszt udziału w Turnieju Pierwszego Kroku to 150 PLN, przy czym Architekci biorący w nim udział są pełnoprawnym uczestnikami całej imprezy i mogą uczestniczyć we wszystkich elementach programu głównego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rakiety tenisowe na czas meczów turniejowych.


Akademia Tenisa:
Na Akademię Tenisa zapraszamy wszystkich architektów którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tenisem, w ramach Akademii organizowanej przy okazji Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie.
Podczas intensywnych sesji organizatorzy zapewnią atrakcyjny program treningowy, który będzie wpleciony w cały program towarzyszący imprezy.
Koszt udziału w Akademii to 150 PLN, przy czym Architekci biorący w niej udział są pełnoprawnym uczestnikami całej imprezy i mogą uczestniczyć we wszystkich elementach programu głównego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rakiety tenisowe na czas zajęć w ramach Akademii.
O przyjęciu do Akademii będzie decydować kolejność zgłoszeń, do wykorzystania limitu miejsc. W pierwszej kolejności na Akademię Tenisa przyjmować będziemy osoby, które nigdy nie brały w niej udziału podczas Tennis Archi Cup lub brały w niej udział jeden raz. Osoby, które brały już udział dwa lub więcej razy w Akademii Tenisa, mogą się zapisać wyłącznie na Turniej Pierwszego Kroku lub Mistrzostwa.


Zgłoszenia:
rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie


Termin zgłoszeń:
do wyczerpania limitu miejsc


Zasady udziału:
udział mają tylko amatorzy, czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie byli notowani na listach PZT w przeciągu ostatnich 10 lat, ani nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu, opłata startowa za udział w Mistrzostwach/Turnieju Pierwszego Kroku/Akademii Tenisa – 150 PLN, w ramach tej opłaty przysługuje uczestnikowi: udział w sobotnim koktajlu, udział w Mistrzostwach/Turnieju Pierwszego Kroku/Akademii Tenisa oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego, wyżywienie w ramach programu, bezpłatny transport pomiędzy hotelami Sunny, Poznański, Max oraz Grand Royal Hotel Conference & Spa a kortami.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.


Zakwaterowanie:
we własnym zakresie – obiektami, z których będzie odbywał się bezpłatny transfer na korty dla uczestników imprezy są hotele:

Sunny Hotel – ul. Kowalewicka 12 B 60-002 Poznań
Grand Royal Hotel Conference & Spa – ul. Głogowska 358a 60-004 Poznań
Hotel Poznański – ul. Krańcowa 4 62-030 Luboń k/Poznania
Hotel Max – ul. Kościuszki 79 62-030 Luboń


Osoby towarzyszące:
Istnieje możliwość obecności na imprezie osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 400 PLN w celu pokrycia kosztów wyżywienia podczas trwania imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) najpóźniej do 7 dni przed imprezą. UWAGA – obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Skontaktuj się z nami
M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-441 Poznań