Rejestracja

W celu zgłoszenia się na imprezę prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. Każde zgłoszenie będzie poparte kontaktem ze strony organizatora imprezy.

Opłata startowa dla każdego uczestnika Tennis Archi Cup 2020
(Mistrzostwa, Turniej Pierwszego Kroku lub Akademia Tenisa) wynosi 100 PLN.

W ramach tej opłaty przysługuje uczestnikowi:

Udział w sobotnim koktajlu

Udział w Mistrzostwach/Turnieju Pierwszego Kroku/Akademii Tenisa
oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego

Pełne wyżywienie w ramach programu

Bezpłatny transport pomiędzy hotelami Sunny, Poznański, Max
oraz Grand Royal Hotel Conference & Spa a kortami

Hotelami, z których będzie odbywał się bezpłatny transfer na korty dla uczestników imprezy są hotele:

Hotel Sunny – Kowalewicka 12 B, 60-002 Poznań

Grand Royal Hotel Conference & Spa – ul. Głogowska 358a 60-004 Poznań

Hotel Poznański – ul. Krańcowa 4 62-030 Luboń k/Poznania

Hotel Max – ul. Kościuszki 79 62-030 Luboń

UWAGA – uczestnicy dokonują rezerwacji w hotelach samodzielnie. Informacje dotyczące rezerwacji zawarte będą w mailu potwierdzającym przyjęcie na listę uczestników imprezy.

Istnieje możliwość obecności na imprezie ograniczonej liczby osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 250 PLN w celu pokrycia kosztów wyżywienia podczas trwania imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) najpóźniej na 7 dni przed imprezą.

UWAGA! Osoby towarzyszące, których obecność nie została zapowiedziana wg powyższych zasad i nie została zaakceptowana przez organizatorów, nie zostaną wpuszczone na imprezy towarzyszące.

Rejestracja zakończona