Regulamin

Organizator

Organizatorem imprezy XXXI MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW W TENISIE TENNIS ARCHI CUP 2022 jest M-Active Sp. z o.o.

 

Termin i miejsce imprezy XXXI Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie

2022 Kortowo Tennis Club

Program imprezy – szkic:

piątek

11:00 – Przyjęcia / rejestracja uczestników turnieju deblowego i mikstowego Mistrzostw
12:00 – Rozpoczęcie gier turniejowych – turniej deblowy oraz mikstowy
13:00 – Lunch
15:00-16:00 – Przyjęcia / rejestracja uczestników Turnieju Pierwszego Kroku
16:00 – Rozpoczęcie Turnieju Pierwszego Kroku
17:00 – Przyjęcia / rejestracja uczestników turnieju singlowego Mistrzostw
19:00 – Kolacja – grill
20:00 – Grand Slam Tour – konkursy tenisowe
21:00 – Oficjalne otwarcie turnieju
21:30 – Losowanie turnieju

 

sobota

08:30 – Treningi rozgrzewkowe dla uczestników Mistrzostw
09:30 – Rozpoczęcie gier turniejowych – Mistrzostwa i Turniej Pierwszego Kroku
13:00 – Lunch
20:00 – Oficjalny koktajl turnieju
22:00 – Tennis party

niedziela

08:30 – Treningi rozgrzewkowe
09:30 – Rozpoczęcie gier turniejowych – Mistrzostwa i Turniej Pierwszego Kroku
13:30 – Lunch
15:30 – Finały turnieju
16:30 – Wręczenie nagród
17:00 – Oficjalne zakończenie turnieju

Uwaga – program może ulec zmianie ze względu na obowiązującą sytuację epidemiczną.

Zgłoszenia:

Tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy turnieju deblowego oraz mikstowego łączą się w pary samodzielnie – organizator nie pośredniczy w łączeniu par deblowych. Nazwisko partnera deblowego lub/i mikstowego należy wpisać w odpowiednim miejscu w formularzu zgłoszeniowym. Para deblowa zgłasza się w kategorii wiekowej odpowiedniej dla młodszego z graczy.

Warunki uczestnictwa:

 

– W Tennis Archi Cup mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo
architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają
jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia
uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów
na kierunku Architektura oraz nazwy ukończonej uczelni.

– Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa.

– Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym, turnieju deblowym, turnieju mikstowym lub
w dowolnej konfiguracji dwóch spośród w/w turniejów (UWAGA – czasem będzie to oznaczało
konieczność rozegrania kilku meczów dziennie). Nie ma możliwości udziału w trzech turniejach.

– Na Turniej Pierwszego Kroku zapraszamy osoby, które już brały udział w organizowanej w poprzednich latach Akademii Tenisa lub niedawno rozpoczęły naukę tenisa. Turniej Pierwszego Kroku nie jest organizowany w randze
Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie.

– Na Akademię Tenisa zapraszamy wszystkich architektów którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tenisem w ramach Akademii organizowanej przy okazji Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie. 

– Uczestnicy wydarzenia, którzy przyjadą na nie i na miejscu zrezygnują z udziału w Mistrzostwach, Turnieju Pierwszego Kroku lub w Akademii Tenisa, nie będą przyjmowani w kolejnych latach na wydarzenie.

– Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.

– Organizatorzy  zalecają  wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata  startowa

Opłata startowa na Mistrzostwa, Turniej Pierwszego Kroku oraz Akademię Tenisa wynosi 100 zł. Wpłaty na poczet opłaty startowej dokonywać należy przelewem na konto podając w tytule: „TENNIS ARCHI CUP 2022” oraz swoje imię i nazwisko.

Dane do wpłat:

M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-614 Poznań
62 1090 1463 0000 0001 1106 0229

Termin dokonania opłaty startowej podany jest w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia
zgłoszenia.

 

Opłata startowa zawiera:

 

– uczestnictwo w Mistrzostwach/Turnieju Pierwszego Kroku/Akademii Tenisa oraz w każdym elemencie
programu towarzyszącego

– udział w sobotnim koktajlu

– pełne wyżywienie w ramach programu

– bezpłatny transport pomiędzy hotelami wskazanymi na stronie www.tennisarchicup.pl a kortami

 

Opłata nie zawiera:

 

– ubezpieczenia od NNW

Rezygnacja ze startu

W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach do 14 dni przez imprezą istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie, opłata przepada.
Nie przewidujemy możliwości wskazania innego uczestnika w miejsce osoby rezygnującej z udziału w imprezie – na zwolnione miejsce przyjmujemy osobę, która w danym momencie znajduje się na pierwszym
miejscu listy rezerwowej.

Losowanie turnieju singlowego Mistrzostw

Oficjalne losowanie turnieju singlowego odbywa się podczas piątkowego wieczoru. Bezpośrednio po losowaniu sędzia główny zawodów rozpisze plan gier na najbliższy dzień.

 

Losowanie turnieju deblowego oraz mikstowego Mistrzostw

Oficjalne losowanie turnieju deblowego oraz mikstowego odbywa się w czwartek bezpośrednio przed zawodami w biurze organizatora. Bezpośrednio po losowaniu sędzia główny zawodów rozpisze plan gier na piątek – pierwszy dzień Mistrzostw – plan zostanie opublikowany na stronie www.tennisarchicup.pl

 

Sposób  przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski przeprowadzone zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym w określonych kategoriach.

 

Kategorie Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie

Turniej singlowy
– mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
– kobiety open

Turniej deblowy
– mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
– kobiety open

Turniej mikstowy
– kategoria open

Aby dana kategoria została rozegrana, musi się do niej zgłosić odpowiednia liczba osób. W innym przypadku kategoria będzie łączona z niższą kategorią wiekową.

Nagrody

 

– puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii Mistrzostw

Główna dekoracja Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie odbędzie się w niedzielę bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

Biuro, sędzia i kierownictwo Mistrzostw

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg turnieju odpowiedzialny będzie
sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

 

Osoby towarzyszące

Istnieje możliwość obecności na imprezie osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 300 PLN w celu pokrycia kosztów wyżywienia podczas trwania imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) najpóźniej do 7 dni przed imprezą. UWAGA – obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.

Ze względu na niepewność związaną z sytuacją epidemiczną organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu imprezy oraz zasad związanych z przyjmowaniem uczestników na wydarzenie.

Skontaktuj się z nami
M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-441 Poznań