Rejestracja

W celu zgłoszenia się na imprezę prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. Każde zgłoszenie będzie poparte kontaktem ze strony organizatora imprezy.

Przejdź do formularza

Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw wynosi 150 PLN, opłata dla uczestników Akademii wynosi 100 PLN.

W ramach tej opłaty przysługuje uczestnikowi:

Udział w Mistrzostwach/Akademii Tenisa

Wyżywienie w ramach programu

Przypominamy, że ewentualna rezerwacja noclegu leży w gestii uczestników wydarzenia.

Śląsk Tennis Archi Cup - Katowice 2023 - TBC