Regulamin

Organizator

Organizatorem imprezy XXX MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW W TENISIE TENNIS ARCHI CUP 2020 jest M-Active Sp. z o.o.

Termin i miejsce imprezy XXX Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie

4-6 września 2020 Kortowo Tennis Club

Program imprezy – szkic:

4 września – piątek

11:00 – Przyjęcia / rejestracja uczestników turnieju deblowego i mikstowego Mistrzostw
12:00 – Rozpoczęcie gier turniejowych – turniej deblowy oraz mikstowy
13:00 – Lunch
15:00-16:00 – Przyjęcia / rejestracja uczestników Akademii Tenisa i Turnieju Pierwszego Kroku
16:00 – Akademia Tenisa – sesja I
16:00 – Rozpoczęcie Turnieju Pierwszego Kroku
17:00 – Przyjęcia / rejestracja uczestników turnieju singlowego Mistrzostw
19:00 – Kolacja – grill
20:00 – Grand Slam Tour – konkursy tenisowe
21:00 – Oficjalne otwarcie turnieju
21:30 – Losowanie turnieju

5 września – sobota

08:30 – Treningi rozgrzewkowe dla uczestników Mistrzostw
08:30 – Volley & Coffee-warsztaty deblowe
09:30 – Rozpoczęcie gier turniejowych
09:30 – Akademia Tenisa – sesja II
12:30 – Klinika Uderzeń – warsztaty tenisowe
13:00 – Lunch
14:30 – Akademia Tenisa – sesja III
17:30 – Doskonalenie techniki gry w tenisa – warsztaty
20:00 – Oficjalny koktajl turnieju
22:00 – Tennis party

6 września – niedziela

08:30 – Treningi rozgrzewkowe
09:30 – Rozpoczęcie gier turniejowych
09:30 – Akademia Tenisa – sesja IV
12:30 – Zakończenie Akademii Tenisa
13:30 – Lunch
15:30 – Finały turnieju
16:30 – Wręczenie nagród
17:00 – Oficjalne zakończenie turnieju

Zgłoszenia:

Tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy turnieju deblowego oraz mikstowego łączą się w pary samodzielnie – organizator nie pośredniczy w łączeniu par deblowych. Nazwisko partnera deblowego lub/i mikstowego należy wpisać w odpowiednim miejscu w formularzu zgłoszeniowym. Para deblowa zgłasza się w kategorii wiekowej odpowiedniej dla młodszego z graczy.

Warunki uczestnictwa:

– W Mistrzostwach mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo
architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają
jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia
uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów
na kierunku Architektura oraz nazwy ukończonej uczelni.

– Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa.

– Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym, turnieju deblowym, turnieju mikstowym lub
w dowolnej konfiguracji dwóch spośród w/w turniejów (UWAGA – czasem będzie to oznaczało
konieczność rozegrania kilku meczów dziennie). Nie ma możliwości udziału w trzech turniejach.

– Na Akademię Tenisa zapraszamy wszystkich architektów którzy chcieliby rozpocząć swoją
przygodę z tenisem w ramach Akademii organizowanej przy okazji XXX Mistrzostw Polski
Architektów w Tenisie. W pierwszej kolejności na Akademię Tenisa przyjmować będziemy osoby,
które nigdy nie brały w niej udziału podczas Tennis Archi Cup lub brały w niej udział jeden raz.
Osoby, które brały już udział dwa lub więcej razy w Akademii, zapraszamy na Turniej Pierwszego
Kroku lub Mistrzostwa.

– Na Turniej Pierwszego Kroku zapraszamy osoby, które już brały udział w Akademii Tenisa lub
niedawno rozpoczęły naukę tenisa. Turniej Pierwszego Kroku nie jest organizowany w randze
Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie.

– Uczestnicy wydarzenia, którzy przyjadą na nie i na miejscu zrezygnują z udziału w
Mistrzostwach, Akademii Tenisa lub Turnieju Pierwszego Kroku, nie będą przyjmowani w kolejnych
latach na wydarzenie.

– Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.

– Organizatorzy  zalecają  wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata  startowa

Opłata startowa na Mistrzostwa, Turniej Pierwszego Kroku oraz Akademię Tenisa wynosi 100 zł. Wpłaty na poczet opłaty startowej dokonywać należy przelewem na konto podając w tytule: „TENNIS ARCHI CUP 2020” oraz swoje imię i nazwisko.

Dane do wpłat:

M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-614 Poznań
62 1090 1463 0000 0001 1106 0229

Termin dokonania opłaty startowej podany jest w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia
zgłoszenia.

Opłata startowa zawiera:

– uczestnictwo w Mistrzostwach/Turnieju Pierwszego Kroku/Akademii Tenisa oraz w każdym elemencie
programu towarzyszącego

– udział w sobotnim koktajlu

– pełne wyżywienie w ramach programu

– bezpłatny transport pomiędzy hotelami wskazanymi na stronie www.tennisarchicup.pl a kortami

Opłata nie zawiera:

– ubezpieczenia od NNW

Rezygnacja ze startu

W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach do 14 dni przez imprezą (do dnia 22 maja 2020 włącznie) istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie, opłata przepada.
Nie przewidujemy możliwości wskazania innego uczestnika w miejsce osoby rezygnującej z udziału w imprezie – na zwolnione miejsce przyjmujemy osobę, która w danym momencie znajduje się na pierwszym
miejscu listy rezerwowej.

Losowanie turnieju singlowego Mistrzostw

Oficjalne losowanie turnieju singlowego odbywa się podczas piątkowego wieczoru. Bezpośrednio po losowaniu sędzia główny zawodów rozpisze plan gier na najbliższy dzień.

Losowanie turnieju deblowego oraz mikstowego Mistrzostw

Oficjalne losowanie turnieju deblowego oraz mikstowego odbywa się w czwartek 3.09.2020 w biurze organizatora. Bezpośrednio po losowaniu sędzia główny zawodów rozpisze plan gier na piątek 4.09.2020 –
plan zostanie opublikowany na stronie www.tennisarchicup.pl

Sposób  przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski przeprowadzone zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym w określonych kategoriach.

Kategorie Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie

Turniej singlowy
– mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
– kobiety open

Turniej deblowy
– mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
– kobiety open

Turniej mikstowy
– kategoria open

Aby dana kategoria została rozegrana, musi się do niej zgłosić odpowiednia liczba osób. W innym przypadku kategoria będzie łączona z niższą kategorią wiekową.

Nagrody

– puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii Mistrzostw

Główna dekoracja Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie odbędzie się w niedzielę bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

Biuro, sędzia i kierownictwo Mistrzostw

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg turnieju odpowiedzialny będzie
sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Osoby towarzyszące

Istnieje możliwość obecności na imprezie ściśle ograniczonej liczby osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 250 PLN w celu pokrycia kosztów wyżywienia podczas
trwania imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) najpóźniej do 7 dni przed imprezą. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. objętych niniejszym regulaminem.

Skontaktuj się z nami
M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-441 Poznań